תחומי עיסוק
יישוב סכסוכים

ניסיון רב ביישוב סכסוכים במערכות יחסים מתמשכות ומורכבות. ראיית כל הפרטים המרכיבים את המשפחה. שמירה על התא המשפחתי בהמשך הדרך כך שלא יפול לסכסוך מתמשך אשר חוזר על עצמו –

קרא עוד >>